Om

Kvartett 168 betyder fritt översatt från den kinesiska nummerologin ”framgång och lycka tillsammans”, vilket är en bra sammanfattning av vad kvartetten står för.

Kvartett 168 bildades 2010 och ger konserter regelbundet. Kvartetten är sedan hösten 2012 knuten till Pufendorfinstitutet i Lund vilket är ett forskningsinstitut knutet till Lunds universitet.